Stručni nadzor

Kontrola usaglašenosti izgradnje objekta sa odobrenom tehničkom dokumentacijom

Servo Mihalj Inženjering izuzetno stručno i savesno obavlja kontrolu usaglašenosti izgradnje objekata sa odobrenom projektno - tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se vrši izgradnja i blagovremeno preduzima sve potrebne, zakonske korake u slučaju odstupanja izgradnje od glavnog projekta.

Pogledajte reference ove delatnosti