Kvalifikovani Izvođač sa aspekta HSE

03.04.2017. godine kompanija SERVO MIHALJ INŽENJERING D.O.O.  je stekla status ’Kvalifikovani Izvođač sa aspekta HSE’ za izvođenje aktivnosti/poslova u oblasti:

Израда пројеката и студија о изводљивости за изградњу и реконструкцију административних, пословних и туристичко-угоститељских објеката, Претходни истраживачки радови (Акти о процени ризика, планови заштите од пожара...), Услуге исходовања документације за изградњу објеката према законским актима, Tехничка контрола пројеката, контрола квалитета, технички преглед  и пројекти изведеног објекта (хидро-грађевински, грађевнски, машинки, електро, инструментални, технолошки , противпожарни пројекти,…), Услуге техничког-стручног надзора изградње (хидро-грађевински, грађевински, електро, машински, инструментални, ХСЕ,…)