Podobnosti

 

 

Novi Sad, 31.01.2012.

Broj : 1.63.1.-1280/2

 

 

Na osnovu člana 89, a u vezi sa članom 22,Zakona o javnima nabavkama (Sl.gl.R.S. br. 116/08) i Odluke o prenosu ovlašćenja i utvrđivanja nadležnosti i odgovornosti br. 1.50.-7965/2 od 01.08.2011. god., kao i Procedure Izrada liste kvalifikovanih ponuđača PR-KOM-01, donosim:

 

ODLUKU

 

O usvajanju Izveštaja sa prvom ažuriranom Listom kvalifikovanih kandidata u kvalifikacionom postupku Javne nabavke br. 144/2010

„B.“ – projekti elektroenergetskih objekata naponskog nivoa manjeg od 110 kV;

AD Servo Mihalj Inženjering, Petra Drapšina br. 15 ZRENJANIN

 

  Preuzmi PDF