Odštampajte ovu stranicu

Pogon KAN - HIP Azotara d.o.o. Pančevo

Rekonstrukcija pogona KAN
Investitor : HIP Azotara d.o.o. Pančevo
Lokacija : Pančevo, Srbija
Godina : 2014-2016

azotara

Za naručioca KM Mont d.o.o. Petrovaradin izvedeni su radovi na izgradnji hidrotehničkih i termotehničkih instalacija rekonstrukcije pogona KAN – objekti vlažnog postupka i granulacionog tornja glavnog investitora HIP AZOTARA d.o.o. Pančevo.
Izrađeni su delovi projekta izvođenja radova, projekat hidrotehničkih instalacija, projekat termotehničkih instalacija, projekat tehnološkog procesa, glavni projekat zaštite od požara i plan preventivnih mera za rekonstrukciju pogona KAN – objekti vlažnog postupka i granulacionog tornja glavnog investitora HIP AZOTARA d.o.o. Pančevo.
Glavni projekti rekonstrukcije hale mokrog postupka i granulacionog tornja u fabrici veštačkog đubriva glavnog investitora HIP AZOTARA d.o.o. Pančevo.
Za naručioca KM Mont d.o.o. Vrbas izvršene su usluge projektantskog nadzora i izrade projekta izvedenog objekta u postupku izvođenja radova rekonstrukcije pogona KAN – objekti vlažnog postupka i granulacionog tornja glavnog investitora HIP AZOTARA d.o.o. Pančevo.

azotara tabla