SPECIJALNA LUKA D.O.O.

Rekonstrukciju saobraćajnih površina
Investitor : Specijalna luka d.o.o.
Lokacija : Pančevo, Srbija
Godina : 2020

specijalna luka

 

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnih i manipulativnih površina u zoni lučkog pristana sa kombinovanim drumsko železničkim saobraćajem .