BUTANGAS INTERNATIONAL D.O.O.

TNG postrojenje
Investitor : Butangas International d.o.o.
Lokacija : Beograd, Srbija
Godina : 2020

butangas

 

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa kapaciteta 1000m3 u krugu naručioca