Fabrika ulja Dijamant

Podno skladište
Investitor : FU Dijamant
Lokacija : Zrenjanin, Srbija
Godina : 2011

 

Za potrebe Fabrike ulja Dijamant iz Zrenjanina vršen je stručni nadzor nad izvođenjem objekta mehanizovanog podnog skladišta kapaciteta 50.000 tona na lokaciji »Dijamant Remont« u Zrenjaninu. Obuhvaćeni su mašinsko montažni radovi na ugradnji opreme za transport uljarica i pneumatski transport, elektro instalaterski radovi na povezivanju opreme, radovi elektromotornog pogona, merenja, upravljanja i regulacije za opremu - mašinski radovi na instalaciji stabilne instalacije s teškom vodenom penom za gašenje požara i gašenje iskre - elektro radovi na instalaciji za dojavu požara.