Fresenius Medical Care d.o.o.

Izgradnja postrojenja
Investitor : Fresenius Medical Care d.o.o.
Lokacija : Vršac, Srbija
Godina : 2015

Freseniust small

Za naručioca Fresenius Medical Care d.o.o. Vršac izvršen je stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji postrojenja za insineraciju otpadnog etilen oksida, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dela rezervnog prostora i promeni namene u prostoru za sterilizaciju u okviru fabrike medicinskih sredstva naručioca.