GEZE d.o.o.

Proizvodno poslovna hala
Investitor : Geze
Lokacija : Zrenjanin, Srbija
Godina : 2019

 

Za naručioca GEZE d.o.o.  Zrenjanin  , izrađena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju proizvodnog poslovnog objekta u cilju formiranja skladišta gotovih proizvoda.