Hotel Centar

Hotel
Investitor : Matijević d.o.o.
Lokacija : Novi Sad, Srbija
Godina : 2011

 

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom hotela "Centar" u Novom Sadu. Usluga je obuhvatala stručni nadzor radova na zaštiti iskopa temeljne jame i susednih objekata, stručni nadzor arhitektonskih radova,  gradjevinsko konstruktivnih radova,  radova vodovoda i kanalizacije, radova termotehničkih instalacija i klimatizacije, radova elektroinstalacija jake struje i gromobrana, radova telekomunikacionih i signalnih instalacija (telefon, strukturni kablovski sistem, RTV signal, centralno ozvučenje, automatska dojava požara, video nadzor, detekcija gasa i kontrole pristupa), radova stabilne instalacije za gašenje požara (sprinkler), radova protivpožarne zaštite i radova na ugradnji maloteretnog, putničkog i auto lifta.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.sming.rs/hotel-centar#sigFreeIdf6c59a07b0