MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD

Postrojenje za prečiščavane CO2
Investitor : MESSER TEHNOGAS AD Beograd
Lokacija : Beograd / Melenci, Srbija
Godina : 2020

messer

 

Izrada tehničke dokumentacije za Postrojenje za prečiščavane i utečnjavanje  CO2 gasa u delu postrojenja SOS RUSANDA K.O.Melenci