SIGAS D.O.O. POŽEGA

Izgradnja priključnog gasovoda
Investitor : SiGas d.o.o Požega
Lokacija : Požega, Srbija
Godina : 2020

sigas

 

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju priključnog gasovoda dimenzije d90pmax=4bara , MRS G160

izrada tehničke dokumentacije za izgradnju priključnog gasovoda dimenzija  d40 pmax =4bara I dve MRS G25  za naseljeno mesto Požega.