ZLATAR D.O.O.

Trenč silos
Investitor : ZLATAR d.o.o
Lokacija : Mramorak, Srbija
Godina : 2020

zlatar

 

Konsultantske usluge prilikom izvođenja radova na izgradnji trenč silosa u Mramorku