ZLATAR d.o.o.

Biogasno postrojenje
Investitor : ZLATAR d.o.o.
Lokacija : Mramorak, Srbija
Godina : 2019

 

Usluga nadzora na izgradnji BIOGASNOG POSTROJENJA za proizvodnju električne energije Mramorak 1 snage 999KW na lokacij ZLATAR doo Mramorak.

m00re « Ipok