Almex - industrija skroba Jabuka doo

Industrija skroba Jabuka d.o.o.
Investitor : Industrija skroba Jabuka d.o.o.
Lokacija : Pančevo, Srbija
Godina : 2019

almex small

Za naručioca Almex d.o.o. Pančevo izvršena je usluga izrade tehničke dokumentacija za izvođenje radova kao i stručni nadzor nad izgranje za  proširenju kapaciteta mokre prerade kukuruza sa 160t na 250 t