TERMOOPREMA d.o.o.

Termooprema doo
Investitor : Termooprema doo Beograd
Lokacija : Pančevo, Srbija
Godina : 2018-2019

termodom small

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji za dobijanju rešenja o odobrenju izvođenju radova na rekonstrukciji postojećih objekta - proizvodne hale radi ugradnje postrojenja za sačmarenje i postrojenje za farbanje metalnih elemenata na lokaciji Utve zlatokrile broj 9 Pančevo. Izveden je i stručni nadzor nad izvođenjem radova prema izrađenoj dokumentaciji.