Fakultet tehničkih nauka

Fakultet tehničkih nauka
Investitor : Fakultet tehničkih nauka  Novi Sad
Lokacija : Novi Sad, Srbija
Godina : 2018-2019

ftn ns

 

predmet ugovora  : konzorcijum

  1. Saradnja na izradi tehničke dokumentacije za izmuljivanje, deponovanje i remedijaciju sedimenta PLOVNOG BEGEJA od državne granice do hidročvora Klek ugovor iz 2018
  2. Projektovanje tehnoloških procesa tretmana I deponovanja opasnog otpada za regionalni centar upravljanje otpadom u Kikindi.