SPECIJALNA LUKA d.o.o.

Specijalna luka d.o.o.
Investitor : Specijalna Luka d.o.o.
Lokacija : Pančevo, Srbija
Godina : 2019

specijalna luka

 

Za naručioca Specijalna Luka Pančevio Izrađena je tehnička dokumentacija Plana zaštite od požara i aktivnosti na njegovom usvajanju od strane MUP-a  Republike Srbije