FRESENIUS MEDICAL CARE D.o.o.

Rekonstrukcija dela proizvodnog prostora
Investitor : Fresenius Medical Care d.o.o.
Lokacija : Vršac, Srbija
Godina : 2020

messer

 

Izrada projektno tehničke dokumentacije po članu 145.Zakona o planiranju i izgradnji i sprovođenja postupka pred nadležnim organima radi ispunjenja svih pravnih preduslova za izvođenje radova na rekonstrukciji i promeni namene dela proizvodnog prostora naručioca.