AL DAHRA SRBIJA D.O.O.

Studije o uticaju na životnu sredinu
Investitor : Aldahra Srbija d.o.o.
Lokacija : Beograd, Srbija
Godina : 2020

aldahra

 

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu 10 nezavisnih biogasnih postrojenja za lokaciju Kovilovo i 5 nezavisnih biogasnih postrojenja za lokaciju Vrbovski, gradska opština Palilula.