INDUSTRIJA SKROBA JABUKA D.O.O.

Postrojenje za ceđenje ulja
Investitor : Industrija skroba JABUKA Pančevo
Lokacija : Jabuka, Srbija
Godina : 2020

messer

 

Izrada tehničke dokumentacije i konsalting usluga u svim fazama projektovanja za objekat novo postrojenje kotlarnice na biomasu u krugu fabrike industrije skroba Jabuka Pančevo.

Izrada tehničke dokumentacije (delova) za objekat postrojenja za ceđenje ulja iz kukuruzne klice.