ODEON d.o.o.

Odeon d.o.o.
Investitor : Odeon d.o.o. Beograd
Lokacija : Brčko, Distrikt
Godina : 2019

 

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice na biogorivo ( ljuska suncokreta / drvenu ) kapaciteta 12t/h suvo zasićene vodene pare u krugu fabrike BIMAL dd Brčko.