SPECIJALNA LUKA D.O.O.

Procene vrednosti
Investitor : Specijalna luka d.o.o. Pančevo
Lokacija : Pančevo, Srbija
Godina : 2020

luka

 

Procena fer vrednosti nematerijalnih sredstava i nekretnina, postrojenja i opreme.