LIVNICA PRECIZNIH ODLIVAKA D.O.O.

Spoljna hidrantska mreža
Investitor : Livnica Preciznih Odlivaka d.o.o. Ada
Lokacija : Ada, Srbija
Godina : 2020

livnica

 

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju spoljne hidrantske mreže u krugu livnice .