SREMPUT RUMA

Stanica za snabdevanje gorivom
Investitor : Sremput Ruma
Lokacija : Ruma, Srbija
Godina : 2020

sremput

 

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju interne stanice za snabdevanje motornih vozila sa svetlim gorivom za potrebe asfaltne baze.