TVB d.o.o. Zrenjanin

Fabrika tepiha
Investitor : TVB d.o.o. Zrenjanin
Lokacija : Zrenjanin, Srbija
Godina : 2019

tvb small

Izrada tehničke dokumentacije za prenamenu objekta u krugu TVB   na  lokaciji Temaševački drum, Zrenjanin
Prenamenom je obuhvaćen deo objekta 10  u ukupnoj površini od 3510 m2 , kao i izrada projekta rekonstrukcije spoljne  hidrantske mreže.